فال حافظ

فال حافظ

مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست
واله و شيداست دايم همچو بلبل در قفس
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز حشر
بس نگويم شمه اي از شرح شوق خود از آنک
گر دهد دستم کشم در ديده همچون توتيا
ميل من سوي وصال و قصد او سوي فراق
حافظ اندر درد او مي سوز و بي درمان بساز
تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست
طوطي طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
بر اميد دانه اي افتاده ام در دام دوست
هر که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوست
دردسر باشد نمودن بيش از اين ابرام دوست
خاک راهي کان مشرف گردد از اقدام دوست
ترک کام خود گرفتم تا برآيد کام دوست
زان که درماني ندارد درد بي آرام دوست

تعبیر فال : مشکلاتی بر سر راه تو است که اگر اراده ای راسخ و قوی داشته باشی به زودی از بین می رود. تردید را از خود دور کن و عاقلانه فکر کن. خودخواهی را رها کن تا بتوانی به مقصود و محبوب خود برسی. به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای hogheh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:hogheh.ir