فال حافظ

فال حافظ

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
سخن درست بگويم نمي توانم ديد
چو غنچه با لب خندان به ياد مجلس شاه
به دور لاله دماغ مرا علاج کنيد
ز روي دوست مرا چون گل مراد شکفت
گداي ميکده ام ليک وقت مستي بين
مرا که نيست ره و رسم لقمه پرهيزي
به تخت گل بنشانم بتي چو سلطاني
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ
بهار توبه شکن مي رسد چه چاره کنم
که مي خورند حريفان و من نظاره کنم
پياله گيرم و از شوق جامه پاره کنم
گر از ميانه بزم طرب کناره کنم
حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم
که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم
چرا ملامت رند شرابخواره کنم
ز سنبل و سمنش ساز طوق و ياره کنم
به بانگ بربط و ني رازش آشکاره کنم

تعبیر فال : توقعات بی جا و آرزوهای دست نیافتنی را از سر خود بیرون کن و عاقلانه بیندیش. در زندگی میانه رو باش تا دچار مشکل و سختی نشوی. شجاع باش و از ناملایمات زندگی، خود را نباز.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.